INNOVÁCIÓ ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS

Buurtzorg Panzió koncepciója a betegek túlterhelt hozzátartozóinak támogatására – példa arra, hogy mekkora szabadságuk van az önmenedzselő csoportoknak ötleteik megvalósításában.

Egy vidéki csapatnak volt egy ötlete: Panzió a betegek számára, hogy így némi szünetet tudjanak biztosítani a beteg elsődleges gondozójának. A legtöbb beteg esetében a Buurtzorg orvosi ellátást nyújt, de gyakran a beteg férje vagy felesége, néha a beteg gyermeke az, aki valójában az elsődleges gondozó. Nem ritka, hogy a férj vagy feleség is idős, s így hamarabb kimerül a beteg folyamatos gondozása során. A túl sok teher miatt a gondozó is lebetegedhet. Nagyszerű lenne, gondolta az egyik ápolói csapat, ha lenne egy olyan hely, ahol egy-két napra, vagy akár egy hétre is be tudják fogadni betegeinket. Szállással és teljes ellátással, valamint gondozással szolgálnának. Lehetővé téve, hogy a betegeink elsődleges gondozója pihenhessen. Az egyik ápoló örökölt egy vidéki kis parasztházat. A csapat ezt alakította át Buurtzorg panzióvá. A Teal szervezetekben az egyes önmenedzselő csapatok döntésén múlik az egyes innovatív ötletek intézményesítése: Ha a többi önmenedzselő csoportnak is megtetszik az ötlet, s mások is kialakítanak ilyen panziókat, akkor akár egy új szolgáltatás is kifejlődhet az ötletből; ha nem, akkor megmarad helyi kezdeményezésnek.

Buurtzorg+ baleset megelőzési program- példa egy olyan innovációra, ahol az ötlet az egyik önmenedzselő csoporttól jött, majd az egész szervezetben, a többi csoport által is széles körben elfogadott koncepció lett belőle.

A Buurtzorg-csoport két ápolója eddigi tapasztalatai alapján megállapította, hogy az idős emberek gyakran esnek a csípőjükre. A csípőpótlás egy rutin műtét, de a betegek nem mindig épülnek fel teljesen. Felmerült a kérdés: van e arra lehetőség, hogy a Buurtzorg megakadályozza az idősebb betegek elesését? A két ápoló kísérletezni kezdett és partneri kapcsolatot alakított ki a szomszédságukban dolgozó gyógytornásszal. Olyan apró változástatásokat javasoltak az ügyfeleiknek, melyekkel az otthoni belső tereket biztonságosabbá tudják tenni. Illetve olyan praktikus ötleteket is kidolgoztak, amelyek minimalizálják az elesés kockázatát. Más csapatok is érdeklődtek a módszer iránt, és a Buurtzorg+ elnevezésű baleset megelőzési program pedig az egész országban elterjedt. A két ápoló érzékelte az igényt és a Buurtzorg önszerveződésen alapuló működése megadta a szükséges felhatalmazást az ápolóknak ötletük kidolgozására. 

ÉRTÉKESÍTÉS ÉS MARKETING

Minden marketing nélkül a szervezet 2007-től 2016-ig 4 dolgozóból 10.000 főre növekedett.

10 ezer fős szervezet ellenére csak 45 ember dolgozik a központban és nincs marketing részleg. 2007 óta egyáltalán nem használtak hagyományos marketing módszereket. A kezdetektől fogva a Buurtzorg a pácienseikre és a problémáik megoldására fókuszált. 

 „Hittünk benne, hogy ez a hozzáállás megtérül. Nem használunk marketinget, ellenben, ha a vevők elégedettek velünk, és írnak ajánlást, azt közzétesszük.” Buurtzorg sokat dolgozik azon, hogy minél szorosabb és minőségibb kapcsolatot tudjon kialakítani a pácienseivel, minden érdekszereplővel, és mindazokkal, akik érdeklődnek szolgáltatásaik iránt. S mivel a szervezet nagyon sikeres, ezért különös figyelmet fordítanak a média és újság megkeresésekre, ezzel is tovább építve a szervezet hírnevét: A Buurtzorg név mára erősen pozitív tartalommal bír, s ez jelentősen megkönnyíti munkánkat – mondja Jos de Blok.

DÖNTÉSHOZATAL

Megoldás kereső interakciók

Buurtzorgban a segítők több mint 750 db, egyenként 10-12 fős csoportban dolgoznak. Ezek a csoportok nagymértékben autonóm módon működnek. Számos olyan döntési helyzet van (pl. éjszakai műszakok beosztása, új ügyfél vállalása, stb.), melyek az adott team minden tagját érintik, de más csoportokra nincsenek közvetlen hatással. Ezért az ilyen kérdésekről a csoport saját hatáskörben dönt, azaz a TEAL szervezetekre jellemző "Tanácskérés" folyamat az érintett csoport megbeszélésén belül zajlik le. Buurtzorg döntéshozatali módszerét "Megoldás Kereső Interakciók" (“Solution-Driven Methods of Interaction") Ben Wenting és Astrid Vermeer, az Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken kollegái dolgozták ki. 

teal_meeting_teal_flipchart_teal

  • A csoport megválasztja a megbeszélés facilitátorát. 
  • A meeting témáit helyben állítják össze. A facilitátor csak kérdéseket tehet fel: "Mi a javaslatod?" vagy "Mi a haszna a javaslatodnak?" Minden javaslatot flipcharton rögzítenek. 
  • Aztán az első körben a javaslatokat egyenként, külön-külön áttekintik és újrafogalmazzák.
  • A második körben a javaslatokról csoport döntést hoznak, mely során nem a teljes konszenzust keresik, hanem minden résztvevő elfogadó beleegyezését. Tehát a javaslat elfogadásához az is elegendő, ha senkinek sincs ellene lényegi kifogása. Ebben az esetben a javaslat elfogadásra kerül azzal a megkötéssel, hogy bármikor újragondolható, ha lényeges új információ merül fel

KONFLIKTUSOK KEZELÉSE

Interperszonális képességek fejlesztése

Mivel a hatékony konfliktuskezelési módszerek alapvető fontosságúak az önszervező szervezetekben, ezért általánosan bevett gyakorlat a kollégák tudatos fejlesztése ezen a téren. Az új belépők az első hetekben alapozó képzést kapnak a következő témakörökben: önszervezés, egymásra figyelés, konstruktív konfliktuskezelés, biztonságos munkakörnyezet teremtése. Az ESBZ és a Buurtzorg új belépői közül mindenki részt vesz a Marshal Rosenberg által kifejlesztett Erőszakmentes Kommunikáció tréningen.

teal_marsall_teal_rosenberg_teal

CSAPAT- ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Peer Coaching

A Buurtzorg-nál, minden dolgozót kiképeznek az “Intervízió” nevű, holland eredetű peer-coaching technikára. Ha egy ápoló küzd valamilyen problémával, akkor lehetősége van segítséget kérnie saját csapatától, feltenni és megvitatni ezt a kérdést egy csoportos beszélgetés során. Például: Mit kéne tenni, ha az egyik páciens nem hajlandó egy életmentő gyógymódot alkalmazni? Hogy lehetne egy öregebb embert rávenni, hogy elfogadja gyerekei segítségét?. Általában, ha egy ápoló bizonyos kérdésekkel küzd, akkor a probléma mögött valószínűleg egy mélyebb személyes ügy is meghúzódhat, aminek felismerésében és kezelésében egy peer coaching ülés sokat tud segíteni. A Buurtzorg-nál működő csapatok minden hónapban egy órás peer coaching-ot szerveznek; de szükség esetén plusz alkalmakra is összejönnek. Az “Intervízió”, a Buurtzorg által használt folyamat szigorú formát és szabályokat követ, annak megakadályozása érdekében, hogy a csoport túl általános megoldásokat javasoljon vagy utasításokat, szemrehányást fogalmazzon meg. A folyamat alatt csak nyitott kérdéseket tehetnek fel a csoporttagok. Biztonságos környezetet teremtenek, ahol a tagok figyelmesen hallgatják egymást, őszinték és megoszthatják gyengeségeiket. A folyamat célja, hogy az ápoló egy új perspektívából lássa a problémát, és felfedezze saját megoldását rá. Ez egy egyszerű és gyönyörű módszer. Az üléseken tapasztalt őszinteség, és tisztelet sok embernek új élmény.

HASZNOS LINKEK

Környei Imre

Környei Imre

Tanácsadó


e-mail
Powered by iCons-Hungary