AMIT A TEAL SZERVEZETEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

Célok kitűzése

Ez a cikk a célok kitűzésével foglalkozik egy olyan környezetben, ahol nincsenek formális eljárások a célok menedzselésére.  

Egy új megközelítés 

A TEAL szervezetekben nem a menedzsment felelős a célok kijelöléséért, hiszen az egyéneket és csoportokat belső motivációjuk hajtja a szervezet küldetésének megvalósítása érdekében végzett munkára. Nincs szükségük külső motivátorokra célok és büdzsé formájában. Saját maguk tűzik ki céljaikat és akkor, amikor ezt szükségesnek tartják. 

A Teal szervezetek jól érzékelik a környezet változásait és gyorsan képesek reagálni ezekre a változásokra. Döntéseikhez a küldetésük adja meg az alapot. 

Minden szervezeti forma kifejlesztette saját megoldásait a szervezeti folyamatokra, munkaköri leírásokra. 

Red (VÖRÖS) Szervezetek
Red szervezetekre általában az opportunisztikus és reaktív viselkedés jellemző. A célokat nem formális folyamatok keretében tűzik ki, hanem annak függvényében, hogy az adott vezetőnek mire van szüksége hatalma megvédése vagy növelése érdekében.

teal_pirosszervezetek_teal
borostyanszervezetek_teal

Amber (Borostyán) szervezetekAz Amber szervezetekben a célokat a felső vezetés tűzi ki. Az alsóbb szintek csak szakmai vagy operatív inputokat szolgáltatnak, s a célok elérését szolgáló terveket utasításban kapják meg. Tehát az alkalmazottaknak kevés kapcsolata van a felső vezetéssel, akik azt várják el tőlük, hogy kövessék az utasításaikat még akkor is, ha nem értenek velük egyet.

Orange (Narancssárga) szervezetek


Az Orange szervezetek jól definiált folyamatokkal rendelkeznek a stratégiaalkotás, jövőkép, értékek és küldetés meghatározás, valamint a célkitűzés feladataira. Ezek a folyamatok a cég legfelsőbb vezetésének szintjén kezdődnek, majd haladnak lefelé az üzletágak, s végül az osztályok/csoportok szintjére. Minden alsóbb szintnek a felette levő szinttől kapott információk és elvárások alapján és ahhoz igazodva kell a saját terveiket kialakítaniuk. 

Az Orange szervezetek "előrejelzek, kereteket adok majd ellenőrzök" megközelítése meghaladja az Amber szervezetek "utasítok és ellenőrzök" működésmódját. Az Orange szervezetekben a felső vezetés által meghatározott stratégia lebontásával határozzák meg az egyes egységek, emberek céljait. Innentől az érintettek kreativitására van bízva, hogy miként érik el céljaikat. A sikeres célelérést megjutalmazzák. Ha az egyes szintek és egységek céljai jól vannak összehangolva, akkor a szervezet hatékonyan működik, kihasználva az ott dolgozók kreativitását. Ha ez nem sikerül, akkor beindulnak a szervezeti játszmák, s az egyes egységek saját céljaikat követve egymás ellen, s ezáltal az egész szervezet hatékony működése ellen "dolgoznak". 

teal_narancs_teal
zoldszervezetek_teal

Green (zöld) szervezetek


A Green szervezetek működését gyakran a “család” metafórával írják le. Ezekben a szervezetekben van egy kettősség a hatalommal kapcsolatban: egyrészt megpróbálják a döntéshozatal jelentős részét az alkalmazottakra delegálni, másrészt azonban a valóságban a sikeres Zöld szervezetek hierarchikus alapokon működnek. Vezetőik gyakran a "Szolgáló vezető" elvet követik, azaz fő céljuknak az embereik támogatását és fejlesztését jelölik meg. A célokat általában csoport szinten és konszenzussal hozzák meg a szervezet víziójával és küldetésével összhangban.  

Teal szervezetek

A Teal szervezetek metaforája az "élő szervezet". A Teal szervezetek működésüket a küldetésük körül szervezik, azonban ezt a küldetést nem a felső vezetés határozza meg, hanem mindenki közreműködésének eredményeként alakul ki. 

A tervezés a szervezet küldetésének elérését szolgálja és az Érzékelni és Reagálni elvet követi, "agile" módszereket alkalmazva annak érdekében, hogy minél hamarabb megfelelő megoldásokat tudjon biztosítani - hasonlóan a lean start-up és software development alapelvekhez. A döntéseket a szervezeti értékek figyelembe vételével az úgynevezett advice process (véleményezési folyamat) segítségével hozzák. A stratégia szerves fejlődéssel alakul ki annak függvényében, hogy a szervezet tagjai miként reagálnak a környezeti hatásokra. Az önmenedzselő csoportok és egyének saját elhatározásuk alapján célokat állíthatnak maguk elé, pl.: gyorsabb átfutási idő, de nincsenek formális, felső vezetés által felállított célok.

 Az a rendszer (advice process), hogy egy adott téma (pl, egy projekt indítása) kapcsán a javaslattevő bekéri az összes érintett véleményét, azt is biztosítja, hogy az adott ötlet minden szempontból alapos megfontolásra kerül. Ugyan az érintettek véleményének átgondolása után a kezdeményező szabadon dönthet a javaslata bevezetéséről, de ez a rendszer elegendő biztosítékot nyújt arra, hogy ne veszélyeztesse semmilyen átgondolatlan vagy egyéni érdekeket szolgálni kívánó kezdeményezés a szervezet működését. 

Céges gyakorlat

Mi a probléma a célokkal 

Az Orange-Teljesítményközpontú megközelítés szerint a sikert a jól meghatározott és szigorúan számon kért célok biztosítják. A célok tartják mozgásban a szervezetet. Ezzel szemben a Teal paradigma szerint a küldetés és az értékek irányítják a szervezeteket. Mivel a szervezet küldetése mindenki számára fontos, ezért nincs szükség formális, felülről-lefelé építkező célkijelölő folyamatokra. Az összes menedzsment funkciót (tervezés, szervezés, célmeghatározás, beruházás, költségtervezés, etc) a teamek látják el. Általánosságban kijelenthető, hogy a Tealszervezetek nem tűznek ki formális célokat.

TEAL NÉZŐPONTBÓL NÉZVE A KÖVETKEZŐ PROBLÉMÁK ADÓDNAK A CÉLOKKAL:

Sed feugiat porttitor nunc, non dignissim ipsum vestibulum in. Donec in blandit dolor. Vivamus a fringilla lorem, vel faucibus ante. Nunc ullamcorper, justo a iaculis elementum, enim orci viverra eros, fringilla porttitor lorem eros vel odio. Praesent egestas ac arcu ac convallis. Donec ut diam risus purus.

Érzékelni és reagálni – egy új cél- és stratégia meghatározó megközelítés 

A Teal szervezetek ahelyett, hogy megpróbálnák Előrejelezni és Kontrollálni az eseményeket (hiszen ez a alapfeltevés húzódik meg a célkitűzés gyakorlata mögött), inkább az Érzékelni és Reagálni elvet követik. Azt is mondhatjuk, hogy a célokat lokálisan, azokon a helyeken határozzák meg, ahol a legjobban lehet Érezni, hogy pontosan mi is történik, s ezáltal a legjobban lehet Reagálni az eseményekre, s ezekből a kezdeményezésekből áll majd össze a szervezet stratégiája.

Erre egy példa a Buurtzorg Boardinghouse. Az otthoni ápolást nyújtó Buurtzorg ápolói érzékelték, hogy esetenként pihenésre van szükségük betegeiket mindennap ellátó/ápoló személyeknek (családtagok, barátok). Ezért létrehoztak egy olyan "bed and breakfast" típusú intézményt, ahol a pácinsek megkapják a szükséges szolgáltatásokat, s eközben az őket ápoló családtagok meg tudnak pihenni. A Buurtzorg nem akart belépni a "bed and breakfast" típusú szolgáltatások világába, ez nem szerepelt a stratégiai céljai között, de az ápolók érzékeltek egy igény, melyre reagálva létrehoztak egy új szolgáltatást, mely egyszerre jó a betegek és az őket ellátó személyek számára. 

 Nehéz egy folyamatosan változó világban pontos terveket készíteni, ezért helyezik a Teal szervezetek a hangsúlyt az Érzékelni és Reagálni elvre az Előrejelezni és Kontrollálni helyett. 

teal_beruhazas_teal
Beruházás folyamata

A Teal szervezetek esetében talán a beruházások kezelése hasonlít legjobban a hagyományos célkitűzési folyamathoz. A legtöbb Teal szervezet működtet éves beruházás tervezési folyamatot, mely során az összes egység elkészíti saját (csoportszintű) beruházási tervét. A tervszámokat összeadva kiderül, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások. Ha nem, akkor a csoportoknak újra kell gondolniuk saját terveiket. Akár tervezett, akár ad hoc beruházásról van szó, a csoportok felelősek a szükséges erőforrások előteremtéséért: például tárgyalhatnak a többi területtel, vagy bizonyos szervezeteknél gyűjtést is indíthatnak. Néhány Teal szervezet rendelkezik szervezeti szintű célokkal és/vagy irányelvekkel. Például a Buurtzorg - hollandiai egészségügyi szolgáltató szervezet - azt várja el a csoportjaitól, hogy munkaidejük 60 - 65%-a számlázható tevékenységből álljon.

teal_egyenicelok_teal
A csoportok határozzák meg saját céljaikat

Az egyének és a csoportok az Önmenedzselés szellemében szabadon dönthetnek arról, hogy milyen célokat állítanak fel annak érdekében, hogy láthassák, miként segítik a szervezet céljainak elérését. Tehát a célok nem felülről jönnek, hanem az érintettek saját maguk határozzák meg őket. Gépkezelők például minőségi célokat tűzhetnek ki maguk elé, egy másik terület egy konkrét projekt elindítását, míg egy harmadik egy krízishelyzet sikeres elhárítását. A mérés elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az érintettek minél hamarabb észrevegyék a szervezetet érintő külső és belső fontos változásokat és minél jobban tudjanak reagálni rájuk ezzel is segítve a szervezet küldetésének elérését.

teal_feleloseg_teal
Közös felelősségvállalás és számonkérhetőség

Teal szervezetek nem állítanak fel értékesítési célokat. Mindazonáltal, mindenki, beleértve az értékesítőket is, tisztában van a szervezet működésével kapcsolatos összes fontos információval. Így az értékesítők is pontosan tudják, hogy mekkora árbevételre van még szüksége a szervezetnek.

Környei Imre

Környei Imre

Tanácsadó


e-mail
Powered by iCons-Hungary