AMIT A TEAL SZERVEZETEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ÖNMENEDZSMENT - ÖNSZERVEZÉS

Teal gyakorlat 

A Teal szervezetekben számos formáját találhatjuk az önmenedzselésnek, itt néhány fontos elemet emelünk ki: 

teal_autonom_csoportok_teal
Autonóm csoportok

Teal szervezetek struktúrája általában autonóm csoportok hálózataként írható le. Ezen hálózatok formája iparágtól, cég mérettől függően jelentős különbségeket mutathat, azonban annyi mindenképpen közös bennük, hogy 10-20 fős, önszerveződő módon működő csoportok alkotják, melyek fölött semmilyen külső személy nem gyakorol hatalmat.

Nincsenek főnökök és nincs szervezeti ábra

Nincsenek főnökök sem a csoporton belül, sem a csoporton kívül. A főnök-beosztott viszonyt felváltja az egyenrangú kollégák együttműködése. A döntés jogát az kapja meg, aki rendelkezik a feladat végrehajtásához szükséges tudással, vagy akinek érdeke/elhatározása az adott feladat végrehajtása. Folyamatosan változó, rugalmas szerkezet lép a leszabályozott szervezeti ábrák helyébe.

Nincsenek munkaköri leírások és pozíciók

A Teal szervezeteket nem a pozíciókból kialakított hierarchia jellemzi, hanem csoportok és azon belüli feladatkörök. Egy adott egyén lehet, hogy több csoportba is bedolgozik, esetenként más-más feladatköröket betöltve annak függvényében, hogy egy adott helyzetben a szervezetnek milyen feladatkörökre van szüksége és az egyén ezek közül melyiket vállalja fel.

Mindenki hozhat döntést

A döntéseket nem kell egy felsőbb hierarchiával egyeztetni. Mindenki hozhat döntés azokban a témákban, melyekben (a) vagy személyesen érintett (b) vagy megfelelő szaktudással rendelkezik, ha betartja a Tanácskérési folyamatot. Lásd bővebben a Döntéshozatal szócikkben.

Információáramlás

A Teal szervezetek minden tagja minden információhoz hozzáférhet. Részletek az Információáramlás szócikkben.

Konfliktusok kezelése

A kollégák közti konfliktusok kezelésére pontosan kidolgozott eljárások állnak rendelkezésre.A kollégák egymástól kérik számon vállalásaikat. Plusz információkat a Konfliktusok kezelése szócikkben talál.

teal_evolucios_teal_gyakorlat_teal_narancs_gyakorlat_teal_osszehasonlitas_teal
Környei Imre

Környei Imre

Tanácsadó


e-mail