ÚJ SZERVEZETI MODELLEK (REINVENTING ORGANIZATIONS): TEAL PARADIGMA

Teal tudatosság 

Az ego kontrollálása

Minden szint váltáskor perspektíva váltás is történik: Konformista-Borostyán működésmód feltétele, hogy az Impulzív-Vörös elfogadja a szabályokat, Eredménycentrikus-Narancsátmenet akkor történik meg, amikor az eredetileg Konformista-Borostyán szervezetben már nem a pozíció, hanem a teljesítmény számít, Elfogadó-Zöld átálláskor az Eredménycentrikus-Narancs irányítás és ellenőrzés igényét felváltja a felhatalmazás és a bevonás, az Evolúciós-Teal gondolkodásmódra akkor állunk át, amikor megtanuljuk kontrollálni és egy magasabb cél alá rendelni félelmeinket, vágyainkat és ambícióinkat.elit.

Belső meggyőződés

Az Impulzív-Vörös szemében az a jó döntés, amivel megszerezheti azt, amit akar, figyelmen kívül hagyva mások szempontjait; a Konformista-Borostyán a szerepelvárásoknak akar megfelelni, az Eredménycentrikus-Narancsot a siker vezérli, míg az Elfogadó-Zöldet a valahova tartozás és a harmónia. Az Evolúciós-Teal döntéseit magasabb szempontok mentén, belső meggyőződése, küldetése alapján hozza.

Erősségekre építkezés

Teal szinten a fókusz átkerül a gyengeségekről és a veszélyekről az erősségekre és a lehetőségekre. Nem az az érdekes sem egyéni, sem szervezeti szinten, hogy mivé nem válhatunk, hanem az, hogy miben tudunk kiteljesedni. A hiány alapú gondolkodást felváltja az erősségekre építkezés. Mindez lehetővé teszi, hogy a kudarcokra is könnyebben tudjunk tanulási lehetőségként tekinteni.

Integrálóképesség 

Míg az Eredménycentrikus-Narancs csak a racionalitást keresi, s az érzelmeket fenntartással kezeli, addig az Elfogadó-Zöld a jobb agyféltekés működést helyezi előtérbe. A Teal működés már képes integrálni a különböző szempontokat, s nem vagy-vagy, hanem is-is megközelítést alkalmaz. 

A TEAL SZERVEZETEK ÚJÍTÁSAI ÉS KARAKTERE

2. ÚJÍTÁS: TELJESSÉGRE TÖREKVÉS.

A hagyományos szervezetek általában az egyénnek csak a szakmai énjére koncentrálnak, s kevésbé veszik figyelembe a munkához nem kapcsolódó egyéb adottságait, elképzeléseit, terveit, álmait. A Teal szervezetek tudatosan törekednek arra - jól kidolgozott módszerek segítségével -, hogy az egyént a maga teljes komplexitásában szólítsák meg a munkahelyen. A Teljességről itt találhat plusz információkat. 

A Teal szervezetek jellemzői
A Teal szervezeteket önmenedzselő csoportok alkotják. Nincs központi irányítás, a hierarchikus utasítások rendszerét felváltja a decentralizált döntések. A döntéseket a Tanácsadási folyamat és Konfliktuskezelési technikák segítik. Minden döntésnek a szervezet evolúciós célját, küldetését kell szolgálnia. A szervezetet nem a pozíciók hanem a feladatok mentén alakítják, ezáltal a statikus struktúrák helyére egy rugalmas, folyamatosan változó szervezet lép. A menedzsment célok helyett a szervezeti küldetés lesz meghatározó a döntések meghozatalakor.

A Teal metaforája: a szervezet, mint élő rendszer

Míg az Eredménycentrikus-Narancs metaforája a gépezet és az Elfogadó-Zöldé a család, addig a Teal szervezeteké az élő rendszer. Hiszen a természetben minden ökoszisztéma
- saját evolúciós céllal rendelkezik, mely fejlődését vezérli,
- a folyamatos változásokra központi parancs nélkül önszerveződő módon reagál,
- miközben a maga teljességében van jelen a természetben.

A Teal szervezetek mint komplex adaptív rendszerek


A komplex adaptív rendszerek jellemzői:
> saját céljuk van, amely különbözik tagjai céljaitól
> elemei vannak (egyéni tagok vagy csoportok)
> az elemek egymással nem lineáris módon interakciókat végeznek a rendszer céljának  elérése érdekében
> az elemek közti interakcióknak és kapcsolatoknak saját szabályrendszere van
> a kapcsolatok jellege és az interakciók száma a rendszert ért hatások függvényében változik - a rendszer viselkedése nem egyezik meg az elemek viselkedésének összegével
> az elemek észlelik a külső és a belső környezet változásait és ezeket különböző jelekké és informáciokká alakítják át, melyeket felhasználnak működésük során
> nincs központi irányítás
> az elemek önszerveződve reagálnak a környezet hatásaira
> az elemek a múlt tapasztalatait felhasználva, a környezeti változásokat megértve megfelelően reagálnak a rendszer túlélése érdekében.

teal_szervezetek_teal_teal