Amit a teal szervezetekről tudni érdemes

döntéshozatal

Buurtzorg

Egészségügy - Hollandia - 9,000 alkalmazott - Nonprofit

Buurtzorgban a segítők több mint 750 db, egyenként 10-12 fős csoportban dolgoznak. Ezek a csoportok nagymértékben autonóm módon működnek. Számos olyan döntési helyzet van (pl. éjszakai műszakok beosztása, új ügyfél vállalása, stb.), melyek az adott team minden tagját érintik, de más csoportokra nincsenek közvetlen hatással. Ezért az ilyen kérdésekről a csoport saját hatáskörben dönt, azaz a TEAL szervezetekre jellemző "Tanácskérés" folyamat az érintett csoport megbeszélésén belül zajlik le. Buurtzorg döntéshozatali módszerét "Megoldás Kereső Interakciók" (“Solution-Driven Methods of Interaction") Ben Wenting és Astrid Vermeer, az Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken kollegái dolgozták ki. 

teal_meeting_teal_flipchart_teal

  • A csoport megválasztja a megbeszélés facilitátorát. 
  • A meeting témáit helyben állítják össze. A facilitátor csak kérdéseket tehet fel: "Mi a javaslatod?" vagy "Mi a haszna a javaslatodnak?" Minden javaslatot flipcharton rögzítenek. 
  • Aztán az első körben a javaslatokat egyenként, külön-külön áttekintik és újrafogalmazzák.
  • A második körben a javaslatokról csoport döntést hoznak, mely során nem a teljes konszenzust keresik, hanem minden résztvevő elfogadó beleegyezését. Tehát a javaslat elfogadásához az is elegendő, ha senkinek sincs ellene lényegi kifogása. Ebben az esetben a javaslat elfogadásra kerül azzal a megkötéssel, hogy bármikor újragondolható, ha lényeges új információ merül fel

Holacracy

Szervezeti működési modell 

Szervezeti-Működési döntésekeket (Governance decisions - azaz szervezeti szerepekről és felelősségről szóló döntéseket) az "Integratív döntési módszer" segítségével hozzák meg. A többi döntés "önhatalmúlag" születik. 

Integratív döntési módszer

Amikor valaki úgy érzi, hogy a szervezet hatékony működési érdekében egy szerepet kell létrehozni/megváltoztatni/megszüntetni, akkor Szervezeti-Működési megbeszélést (governance meeting) hív össze. Ezeken a típusú megbeszélések csak a szervezeti szerepek és az együttműködést érintő kérdések megvitatására szolgálnak. Így nem témájuk az operatív kérdések megbeszélése. Ezeket a Taktikai megbeszéléseken vitatják meg, mely értekezlet típusnak szintén megvan a saját lebonyolítási módja. Facilitátor vezeti le a folyamatot.

teal_integrativ_teal
teal_holocracy_teal

Az adott csoport (circle) minden tagja beadhat szervezeti szerepeket érintő javaslatot. Minden napirendi pontot a következő folyamat segítségével vitatnak meg: 

  1. Javaslat bemutatása: A javaslattevő bemutatja egyrészt a javaslatát, másrészt azt a problémát, melyet a javaslatával meg akar oldani. 
  2. Tisztázó kérdések köre: Bárki tehet fel tisztázó kérdéseket. Ebben a körben nincs helye a vélemények kifejtésének. A facilitátor feladata ennek a szabálynak a betartása. 
  3. Vélemény kör: Mindenki elmondja a véleményét az adott javaslatról. Vélemények ütköztetése, megvitatására nem engedélyezett. 
  4. Módosító és tisztázó kör: A javaslattevő további információkat adhat javaslatáról vagy akár módosíthatja is javaslatát az előző körben hallottak alapján. 
  5. Ellenvetés kör: A facilitátor megkérdezi: ”Van-e annak veszélye bárki szerint, hogy ennek a javaslatnak az elfogadásával visszábblépünk vagy kár ér minket?” Az esetleges ellenvetéseket azok megvitatása nélkül rögzíti; ha nincs ellenvetés, akkor a javaslat elfogadásra került. 
  6. Integráló kör: Ha van ellenvetés, akkor a facilitátor segítségével a csoport meggyőződik arról, hogy valós-e az ellenvetés. Ha valós, akkor a facilitátor egy olyan módosítás kidolgozásában segíti a csoportot, mely kezeli az adott kifogást. Több ellenvetés esetében azokat egyesével kezelik a fenti módszer segítségével.

Pontos kritériumai vannak annak, hogy mikor kell valósnak tekinteni egy ellenvetést. A folyamat nagyon formalizáltnak tűnhet, de az alkalmazók közül sokan felszabadítónak élik meg. Hiszen a módszer segítségével egyrészt minden fontos kérdés kezelhető mindenféle folyosói pletykák, szervezeti politizálás, koalíciókötések nélkül. Másrészt ez a fórum mindenkinek rendelkezésére áll, ha úgy érzi, változtatni kell valamit a cég működésén. Tulajdonképpen ez a folyamat is egy strukturált változata a Teal szervezetekre jellemző "Tanácskérés" módszernek.

Környei Imre

Környei Imre

Tanácsadó


e-mail