AMIT A TEAL SZERVEZETEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

Környezeti és társadalmi felelőségvállalás

A környezeti és társadalmi felelősségvállaláson azt a megközelítést értjük ahogy a szervezetek a környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásaikat kezelik. Manapság már számos vállalat rendelkezik CSR stratégiával és az is kezd gyakorivá válni, hogy a cégek fenntartható fejlődésre vonatkozó célokat is beemelnek stratégiájukba.  

AZ új nézőpont

A Teal alapelvek a céges működés fókuszába helyezik a fenntarthatóságot, hiszen a társadalmi és környezeti hatások a kollektíva minden tagjának mindennapi életét befolyásolják. Alkalmazottként mindannyiunknak megvannak a saját elképzeléseink a fizikai és társadalmi környezetünkről. Mivel a Teal szervezetekben a hatalom decentralizált, ezért a környezeti és társadalmi kezdeményezéseket a téma iránt érdeklődők közösen alakítják ki és hajtják végre. A Teal szervezetek számára fontos az ember és környezetének megbomlott egyensúlyának helyreállítása, ezért a zéró hulladék, zéró mérgezőanyag kibocsátás és az ökoszisztéma zéró károsítása elvet követik.

A B-Corps és a Holacracy cégek belső alkotmánya újszerű elvárásokat fogalmaz meg a teal vezetéssel szemben. A környezeti és társadalmi felelősségvállalás az idők alatt sokat fejlődött míg az erőforrások felhasználása elvtől eljutott az erőforrások megőrzéséig.

RED (VÖRÖS) SZERVEZETEKA Red szervezetek a hatalom elve szerint működnek. A természet és a környezet a szervezetnek van alárendelve. A Red szervezetek a hasznosíthatót keresik a környezetben. Mit tudnak felhasználni saját fejlődésük vagy túlélésük érdekében?

redszervezetekteal
amberszervezetekteal

Amber (bOROSTYÁN) szervezetek


Az Amber szervezetek önállóságra törekednek, s a külvilágtól függetlennek látják magukat. Hierarchikus működésűek és a társadalmi prioritásokat a születés, a műveltség és a nem által meghatározott státusz befolyásolja. A környezet változásait megjósolhatónak látják és azt keresik, hogy saját érdekeik elérése érdekében miként tudják a környezetet minél a jobban kihasználni (például csatornázás és öntözés).

 Az első fejlett kultúrák Amber elveken alapultak. A stabil struktúrák és a jól szervezett folyamatok példa nélküli változásokat hoztak.

ORANGE (NARANCS) SZERVEZETEK

A cél orientált Orange szervezetek kézzelfogható, konkrét problémák megoldására fókuszálnak. A fejlődés alapja az, hogy a kitűzött célokat megfelelő profit biztosítása mellett érik el. A megoldatlan feladatok idővel a szervezetek gyengüléséhez vezetnek. Abban hisznek, hogy mindig a legerősebb és legjobb szervezet fog fennmaradni.

 Az Orange szervezetekben a társadalmi és környezeti felelősségvállalást érintő ügyek esetében az a fontos, hogy a jogi kötelezettségeknek megfeleljenek. Ez nem jelenti azt, hogy nem tartják fontosnak ezeket az értékeket. Viszont csak akkor tartják igazoltnak a társadalom és környezet számára hasznos lépések végrehajtását, ha ezek hozzájárulnak a szervezet által kitűzött célok eléréséhez. Az Orange szemlélet szerint külön szervezetet kell létrehozni az ilyen célok érdekében végzett munkára. Néhány Orange szervezet felkarolta a CSR alapelveket, esetenként jelentős eredményeket is felmutatva. Az Orange szervezetek CSR kezdeményezéseiket elsősorban a brand és image építés céljaira használják.

orangeszervezetteal
greenszervezetek_teal

Green (zÖLD) szervezetek

A Green szervezetek közösséget (tágabban a környezetet) az üzletmenet szempontjából fontos érdekszereplőnek tartják. A Green szervezetek számára nem csak a szervezetk sikere a fontos, hanem az is, hogy másoknak is segítsenek és ezáltal még sikeresebbek legyenek. Érdekszereplőkkel való párbeszéd része a Green szervezetek gyakorlatának, s esetenként a CSR stratégiájuk egyik kulcselemeként. A Green szervezetek küldetésnyilatkozata valószínűleg kitér a társadalmi felelősségvállalásra is. Például a Green szervezetek a fejlődő országokban kérhetik beszállítóikat, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak alkalmazottjaiknak, illetve próbálják az ökológiai lábnyomukat csökkenteni, s törekszenek az újrahasznosítható termékek gyártására..

Teal szervezetek

Teal szervezetek az ökoszisztéma részeként tekintenek magukra, mely nem csak a szervezetet, hanem annak környezetét is magában foglalja. Ezért a Teal szervezetek gyakran élnek környezetük javítását célzó kezdeményezésekkel: 

  • A társadalmi és környezeti felelősségvállalással kapcsolatos lépések úgy alakulnak ki, hogy a küldetészervezeti értékek alapján az emberek mit éreznek helyesnek.
  •  Jelentős lépéseket tesznek a hulladék, mérgező anyagok és egyéb negatív hatások csökkentése érdekében
  •  Új ötletek a szervezet bármely részéből érkezhetnek. 
  • Nem a költség az elsődleges döntési tényező. 

 Laloux könyvének utolsó fejezetében egy még átfogóbb változásról elmélkedik: Talán a Teal társadalomban már nem tulajdonjogban hanem gondnokságban fogunk gondolkozni? Ilyen változás komoly kihatással lenne a szervezetek tulajdonosi szerkezetére. Csak az idő múlása fogja megmondani, hogy egyáltalán lejátszódik-e egy ilyen forgatókönyv, s ha igen, akkor miként. 

Hogyan jelentkezik a környezeti és társadalmi felelősségvállalás a gyakorlatban?


A környezeti és a társadalmi felelősségvállalás az egyéni és szervezeti integritásból indul ki. Az alap kérdés: Mit helyes tenni? Bárkinek joga van kezdeményezni.

Integráltság

Teal szervezetek (többnyire) nem rendelkeznek különálló CSR szervezeti egységgel. Buurtzorg az újonnan jelentkező társadalmi igényekre új szolgáltatásokat alakít ki, például az Alzheimer kóros betegek otthoni ápolását.

Szabad kezdeményezések


A hatalom decentralizált: tehát elhivatott emberek szabadon kezdeményezhetnek bárhol is dolgoznak a szervezetben. Amikor Patagonia Renoba költöztette át a raktárát, négy alkalmazottja észrevette, hogy Nevada érintetlen tájainak jelentős része nincs védettség alatt. Kezdeményezésükre 1,2 millió holdnyi terület került természetvédelmi felügyelet alá.

Integráltság


Teal szervezetek (többnyire) nem rendelkeznek különálló CSR szervezeti egységgel. Buurtzorg az újonnan jelentkező társadalmi igényekre új szolgáltatásokat alakít ki, például az Alzheimer kóros betegek otthoni ápolását.

A SZERVEZET ÉS A KÖRNYEZET KÖLCSÖNÖS FÜGGŐSÉGBEN VAN 

A Teal szervezetek metaforája ez élő organizmus, mely saját céljait kiterjeszti a egész környezetére. A szervezet és az őt körülvevő környezet szintén része az ökoszisztémának. A szervezetek függnek a környezetüktől, vagyis a szervezetek nem tudnak boldogulni egészséges környezet nélkül. Emiatt a Teal szervezetek energiát fektetnek a környezet és a társadalom fejlesztésébe. Főleg mikor a környezet hozzájárulása szükséges a kitűzött cél eléréséhez.

A FENNTARTHATÓSÁG FONTOSABB A RÖVIDTÁVÚ CÉLOKNÁL 

A fenntarthatóság elve számos teal gyakorlatban megjelenik és így központi eleme a környezeti és társadalmi felelősségvállalásnak is. A teal felfogás szerint a hosszútávú fenntarthatóságnak kell a céges működést meghatároznia. Rövidtávú pénzügyi érdekek miatt nem szabad az erőforrásokat elpusztítani, hiszen ezáltal a cég küldetésének hosszútávú megvalósítása kerülne veszélybe. A teal szervezetek proaktív lépéseket tesznek környezetvédelem és a társadalom fejlesztése terén ― a küldetésük hosszútávú, fenntartható megvalósítása érdekében ― még akkor is, ha ez rövidtávon profitvesztéssel jár.

Környei Imre

Környei Imre

Tanácsadó


e-mail
Powered by iCons-Hungary